Gjelsten Holding AS – Nordisk Tekstil Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekstil og interiør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gjelsten Holding AS (org. nr. 979580193) erverver 100 % av aksjene i Nordisk Tekstil Holding AS (org. nr. 988384135)