Gjensidige Forsikring ASA – Falck Räddningskår AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Redningstjenester, bilberging

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gjensidige Forsikring ASA (org.nr. 995568217) erverver 100% av aksjene i Falck Räddningskår AB (org.nr. 556174-7097 Sverige)