Gjensidige Forsikring – HPS Handel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gjensidige Forsikring (org.nr. 938741700), oppkjøp av HPS Handel AS (org.nr. 984353189)