Gjensidige Forsikring – Oslo Areal ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: forvaltning av næringseiendom i Oslo-området

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gjensidige Forsikring (org.nr. 938 741 700), overtakelse av kontroll over Oslo Areal ASA (org.nr. 959 100 063).Meldt til Konkurransetilsynet