Gjensidige Pensjonsforsikring AS – forsikringsportefølje fra SHB Liv Försäkringsaktiebolag

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pensjons - og spareforsikringsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.02.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Gjensidige Pensjonsforsikring AS (org.nr. 988 343 773) erverver forsikringsportefølje fra SHB Liv Försäkringsaktiebolag (org.nr. 999 058 868)