GK Norge AS – Jørstad Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rørleggertjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

GK Norge AS (org. nr. 952391992) kjøper Jørstad Drift AS (org. nr. 997003284)