GL Nora GmbH – Nobel Denton Group Ltd

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgiver for risikofylte marine operasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.04.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

GL Nora GmbH (org. nr. HRB 107095. Tyskland) erverver kontroll i Nobel Denton Group Ltd (org. nr. 5887342, UK)