Glitne Invest AS – Hjelp 24 Trygghetsalarm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for trygghetsalarmtjenester og psykologtjenester til bedriftsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Glitne Invest AS (org.nr. 960 628 985), som eier 50 prosent av aksjene i Hjelp 24 Trygghetsalarm AS (org.nr. 884 039 312), vil kjøpe de resterende aksjene fra Falck Norge AS (org.nr. 911 577 909). Glitne Invest AS er et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring (org.nr. 938 741 700).Meldt til Konkurransetilsynet