Glitnir Property Holding AS – BSA AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Investering, næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Glitnir Property Holding AS (org.nr. 990998876), oppkjøp av BSA AS (org.nr. 988806455)