Global Maritime Brevik AS – GL Noble Denton AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje - gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Global Maritime Brevik AS (org. nr. 911811251) erverver enekontroll over Mou Design Business i GL Noble Denton AS (org. nr. 929152298)