Glommen Mjøsen Skog SA – Moelven Industrier ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Treforedlingsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Glommen Mjøsen Skog SA (org.nr. 988 983 659) erverver enekontroll i Moelven Industrier ASA (org.nr. 914 348 803)