Glommen Skog SA – Havass Skog SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Innkjøp av virke og salg av massevirke og sagtømmer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.10.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Glommen Skog SA (org.nr. 988964395) fusjonerer med Havass Skog SA (org.nr. 988983713)