Glommen Skog SA – Mjøsen Skog SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skogbruk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.04.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Glommen Skog SA (org.nr. 988 964 395) og Mjøsen Skog SA (org.nr. 988 983 659) fusjonerer til ett felles samvirkeforetak