GMC Holding AS – Hinna Base AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobilisering og demobilisering av skip og rigger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

GMC Holding AS (org. nr. 932946823) erverver samtlige aksjer i Hinna Base AS (org. nr. 996208680)