GMC Holding & Management AS og Simex HVAC AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor ventilasjonsanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom GMC Holding & Management AS (org.nr. 932 946 823) og Simex HVAC AS (org.nr. 986 088 113).Meldt til Konkurransetilsynet