Goldcup 29289 AB – Renta Group Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av utstyr til anleggsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.12.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Goldcup 29289 AB (org.nr. 559347-2086 Sverige) ervever 100 % av aksjene i Renta Group Oy (org.nr. 2732388-9 Finland)