Goldcup 4472 AB – Addici Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forretningsmessig tjenesteyting

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Goldcup 4472 AB (org.nr 556775-1390) erverver 92 prosent av aksjene i Addici Holding AB (org.nr.556695-7642)