Goldcup 5634 AB – OBH SweHoldCO AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøkken utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Goldcup 5634 AB (org. nr. 556808-7760, Sverige) erverver 62 % av aksjene i OBH SweHoldCO AB (org. nr. 556812-1247, Sverige)