Goldcup 6656 AB – Coromatic Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT- kontinuitet og pålitelig strømforsyning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Goldcup 6656 AB (org. nr. 556852-9506, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Coromatic Group AB (org. nr. 556741-2266, Sverige)