GoldCup 7808 AB – Actic Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Treningssenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.07.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

GoldCup 7808 AB (org. nr. 556895-3383, Sverige) erverver aksjer i Actic Holding AB (org. nr. 556740-9635, Sverige)