Goldcup 8332 AB – Netel AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Telekommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Goldcup 8332 AB (org. nr. 556914-7548, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Netel AB (org. nr. 556592-4056, Sverige)