Goldcup D 2999 AB – EuroMaint AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Service, ombygging og vedlikehold av lokomotiv og togvogner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Goldcup D 2999 AB (org.nr. 556731-5402, Sverige) oppkjøp av EuroMaint AB (org.nr. 556084-8450, Sverige)