Goldilocks BidCo AS – Cutters AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Frisør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.07.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Goldilocks BidCo AS, org.nr. 922 576 483 overtar 65 % av aksjene i Cutters AS, org.nr. 916 024 649