Goodtech ASA – Cronus Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utvikling av miljørettet teknologi og styring av industrielle prosesser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Goodtech ASA (org.nr. 914 769 922), kjøp av samtlige aksjer i Cronus Holding AS (org.nr. 979 739 753).Meldt til Konkurransetilsynet