Goodtech ASA – Triple-S AS Industry Automation

Berørte markeder ikon Berørte markeder: automatisering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Goodtech ASA (org.nr. 914 769 922), oppkjøp av Triple-S AS Industry Automation (org.nr. 958 971 184).Meldt til Konkurransetilsynet