Gøy AS – Nordheimsund Industrier AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mekanisk produksjon og tekniske tekstiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gøy AS (org. nr. 996137333) erverver del av virksomheten i Nordheimsund Industrier AS (org. nr. 930999148)