Granum Holding AS – Bergemoen Industrier AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Takstoler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.08.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Alfa Tre AS (holdingsselskapet er Granum Holding AS, org nr 989017322) overtar takstolvirksomheten til Bergemoen Industrier AS (org nr 929685164), samt eierandel i Ugland ITS Polen