Gravdal Bygg AS – Jo Ry Byggmarked AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gravdal Bygg AS (org.nr. 976 539 370), kjøp av 66,46 prosent av aksjene i Jo Ry Byggmarked AS (org.nr. 966 273 682).Meldt til Konkurransetilsynet