Green Landscaping Group AB – Aktiv Veidrift AS / Aktiv Veidrift Utleie AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Anleggs- og entreprenørtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.04.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Green Landscaping Group AB (org.nr. 556771-3465, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Aktiv Veidrift AS (org.nr. 990 679 886) og Aktiv Veidrift Utleie AS (org.nr. 984 374 224)