Greencarrier Shipping & Logistics AS / DFDS Logistics AS / Seafront Group AS – Nordic Port Services AS (tidligere Newco)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Terminalvirksomhet i ulike norske havner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.09.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Greencarrier Shipping & Logistics AS (org.nr. 929 091 485)  / DFDS Logistics AS (org.nr. 976 204 034) / Seafront Group AS (org.nr. 885 982 832) etablerer ett felles foretak og overfører deler av sin terminalvirksomhet knyttet til containerhåndtering til Nordic Port Services AS (tidligere Newco)