Grenland Group AS – Erbus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Grenland Group AS (org. nr. 987316039) erverver aksjer i Erbus AS (org. nr. 975351777)