Grenland Group ASA – Minox Technology AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: prosessanlegg for vannbehandling til olje- og gassvirksomheten

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Grenland Group ASA (org.nr. 987 316 039), oppkjøp av Minox Technology AS (org.nr. 938 720 452).Meldt til Konkurransetilsynet