Grenland Offshore Holding AS og HiltecVision AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De berørte markeder antas primært å være innen leveranser til offshore olje- og gassvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Grenland Offshore Holding AS (org.nr. 966 072 636) og HiltecVision AS (org.nr. 935 711 797).Meldt til Konkurransetilsynet