Grenland Tønsberg AS – Heerema Tønsberg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for salg av EPCI-kontrakter på bore- og brønnutstyr til olje- og gassplattformer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Grenland Tønsberg AS (org.nr. 987 315 903), overtakelse av en kontrakt Heerema Tønsberg AS (org.nr. 974 400 235) har med FMC Kongsberg Subsea AS (org.nr. 986 051 678) vedrørende utbyggingen av Ormen Lange og deler av virksomheten i den forbindelse.Meldt til Konkurransetilsynet