Gresvig AS – Agderbyen Sport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av fritidsutstyr, tekstil, skotøy og sportsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig AS (org.nr. 958367325) overtar samtlige aksjer i Agderbyen Sport AS (org.nr. 960056159)