Gresvig AS – G-Sport Bergen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig AS (org. nr. 958367325) erverver kontroll i G-Sport Bergen AS (org. nr. 980567087)