Gresvig AS – G-Sport Hønefoss AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig AS (org. nr. 958367325) erverver 100 % av aksjene i G-Sport Hønefoss AS (org. nr. 982715237)