Gresvig AS – G-Sport Nord AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsbutikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig AS (org. nr. 958367325) erverver kontroll over G-Sport Nord AS (org. nr. 987647590)