Gresvig AS – Hagen Sport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av sports- og friluftsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gresvig AS (org. nr. 958367325) kjøper samtlige aksjer i Hagen Sport AS (org. nr. 976240278)