Gresvig AS – Intersport CC Drammen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av sport- og fritidsartikler, tekstil og skotøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.11.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gresvig AS (org.nr. 958367325) erverver de resterende aksjene i Intersport CC Drammen AS (org.nr. 921329717)