Gresvig AS – Lefstad Sport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av sports- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig AS (org.nr. 958 367 325), oppkjøp av virksomheten i Lefstad Sport AS (org.nr. 952 394 819), inkludert aksjer i datterselskap.Meldt til Konkurransetilsynet