Gresvig AS – MJ Vik Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fritidsutstyr, skotøy og sportsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig AS (org.nr. 958367325) erverver aksjer i MJ Vik Invest AS (org.nr. 989221442). Gjennom aksjonæravtalen erverver Gresvig AS kontroll i MJ Vik Invest AS