Gresvig AS og G-Sport OTI AS – Ired AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for sports- og fritidsklær, sko og sportsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig AS (org.nr. 958 367 325) og G-Sport OTI AS (org.nr. 834 233 002), kjøp av henholdsvis 11,8 prosent og 58,8 prosent av aksjene i Ired AS (org.nr. 985 896 836).Meldt til Konkurransetilsynet