Gresvig AS – Sigurd Knutsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sports- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gresvig AS (org. nr. 958367325) erverver aksjer i Sigurd Knutsen AS (org. nr. 913482719)