Gresvig AS – Super-G Herkules AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsbutikker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig AS (org. nr. 958367325) erverver 100 % av aksjene i Super-G Herkules AS (org. nr. 893313052)