Gresvig Detalj AS – Ski Sport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsbutikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig Detalj AS (org. nr. 976196449) erverver eiendomsrett til aktiva i Ski Sport AS (org. nr. 974332809)