Gresvig Detalj AS – Torgersen Sport Liertoppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sports- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig Detalj AS (org.nr. 976 196 449), kjøp av virksomheten til Torgersen Sport Liertoppen AS (org.nr. 981 091 566).Meldt til Konkurransetilsynet