Grieg Investor Holding AS – Aon Grieg Investor AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: investeringsrådgivning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Grieg Investor Holding AS (org.nr. 989 157 140), oppkjøp av Aon Grieg Investor AS (org.nr. 979 694 407).Meldt til Konkurransetilsynet