Grilstad AS – Fatland Oslo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøttvareproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Grilstad AS (org. nr. 937070632) og Fatland Oslo AS (org. nr. 934469801) etablerer fellesforetaket FG Kjøttsenter AS