Grønnegata Dagligvare AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Grønnegata Dagligvare AS (org.nr. 987 788 445), overtakelse av varebeholdningen og driften av en filial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794).Meldt til Konkurransetilsynet